sporty

Dotační tituly roku 2022

TJ Slavoj Tachov, z. s., obdržela v roce 2022 následující dotace:

- dotaci ve výši 210 000 Kč od města Tachov
(dotační titul – “Podpora aktivit mládeže, tělovýchovy, sportu, kultury a využívání volného času v roce 2022)

- dotaci ve výši 50 000 Kč od Plzeňského kraje
(smlouva o poskytnutí účelové dotace č.. 29762022 na Pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže)

- dotaci od NSA 181 890 Kč (evid.č.žádosti: NSA-MK22-01645/2021/MK22)