sporty

Dotační tituly

Finančně přispívají na sportovní činnost TJ Slavoj Tachov, z. s.

Město Tachov
Plzeňský kraj
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Za jejich podporu děkujeme.

Tachov PK MSMT