sporty

Příspěvky a poplatky

Příspěvky

Členský příspěvek činí Kč 350,00. Platnost příspěvku je nově stanovena na školní rok (dříve kalendářní) tzn. Od 1. září do 31. srpna.

Oddílový příspěvek (o výši příspěvku rozhoduje oddíl). První úhrada členského příspěvku je součástí vyplněné „Přihlášky“. V průběhu trvání členství je členský příspěvek splatný každoročně vždy v září.

Členský i oddílový příspěvek může uhradit každý hotově v pokladně TJ, nebo hromadně prostřednictvím hospodáře, trenéra či vedoucího oddílu.

Úhrada členského příspěvku se vždy vyznačí do členského průkazu.

Poplatky

Na základě usnesení U 20/Z5/2008, ze dne 9.9.2008, zavádí TJ Slavoj Tachov, poplatek 50 Kč za vystavení duplikátu členského průkazu. Důvodem je neustále se opakující ztráty či znehodnocení.

Dále VV oznamuje všem členům, že od 1.1.2009 budou vystavovány členské průkazy s novým názvem TJ. Výměna průkazu je bez poplatku, ztráta průkazu s poplatkem. VV doporučuje hospodářům či zástupci oddílu, aby v lednu 2009 zajistil výměnu průkazů svého oddílu hromadně.