sporty

Dotační tituly roku 2021

TJ Slavoj Tachov, z. s., obdržela v roce 2021 následující dotace:

- dotaci ve výši 400 000 Kč od města Tachov
(dotační titul – “Podpora aktivit mládeže, tělovýchovy, sportu, kultury a využívání volného času v roce 2021)

- dotaci ve výši 250 000 Kč od Plzeňského kraje
(smlouva o poskytnutí účelové dotace č.43662020 na Pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže)

- dotaci od NSA 596 300 Kč (evid.č.žádosti: MK21 – 03803)