sporty

Dotační tituly roku 2020

TJ Slavoj Tachov, z. s., obdržela v roce 2020 tyto dotace:
- na základě rozhodnutí MŠMT číslo 502020 _ 2B _ 3051 významnou finanční podporu ve výši Kč 546.700 Kč.
(TJ využila finanční prostředky v plné míře na podporu sportovních aktivit mládeže.)

- dotaci ve výši 300 000 Kč od města Tachov
(dotační titul – “Podpora aktivit mládeže, tělovýchovy, sportu, kultury a využívání volného času v roce 2020)

- dotaci ve výši 180 000 Kč od Plzeňského kraje
(smlouva o poskytnutí účelové dotace č.25772021 na Pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže)