sporty

Dotační tituly roku 2018

TJ Slavoj Tachov, z. s., obdržela v roce 2018 na základě rozhodnutí MŠMT,

číslo rozhodnutí 502018 _ 2B _ 0753 ze dne 25. 5. 2018 významnou finanční podporu ve výši Kč 494 000,00.

TJ využila finanční prostředky v plné míře na podporu sportovních aktivit mládeže.