sporty

Dotační tituly roku 2017

TJ Slavoj Tachov, z. s., obdržela v roce 2017 na základě rozhodnutí MŠMT,

číslo rozhodnutí 502017_8_3364, ze dne 1. 9. 2017 významnou finanční podporu ve výši Kč 462 000,00.

TJ využila finanční prostředky v plné míře na podporu sportovních aktivit mládeže.

A to zakoupením sportovního vybavení dětí, mzdy trenérů mládeže, podpořila letní soustředění.