sporty

Dotační tituly roku 2016

TJ Slavoj Tachov, občanské sdružení, obdržela v roce 2016 na základě rozhodnutí MŠMT,

číslo rozhodnutí 502016_8_2798_A, ze dne 26. 5. 2016 finanční podporu ve výši Kč 239.000,00.

TJ využila finanční prostředky v plné míře na podporu sportovních aktivit mládeže.

A to zakoupením sportovního vybavení dětí a mzdy trenérů mládeže.